"Där fick du till det"

Emma: "Men det gick ju bra iallafall".
Jag: "Ja, vi hade ju ett väldigt långt samtal om analsex".
Emma: "Ja, det blev väldigt djupt".

Fastnar i timmar varje gång

tankarskenarivägjagtänkerpådig
vaknartillvårsituationjagkansedigsåklartfrånlångthåll
fastnaritimmarvarjegångochduvillintehemänvisoftarpåstationen
drömmerdigivägtankarskenarivägmenduvillinteöppnanågotmera
nejfördetärslutdiskuteratställeringakrav


RSS 2.0